Riga : dubbelring-stempels

Ansichtkaart, verzonden vanuit Riga naar Grenoble, Frankrijk, op 14 7 12. Aankomststempel Grenoble 30 juli.

Vanaf 1903 worden dubbelring-stempels gebruikt: circulaire nr. 9 van 3 februari 1903 introduceerde de dubbelring-stempels. De oude stempels werden vervangen als ze versleten waren. In de circulaire is ook een gedetailleerde beschrijving gegeven van de nieuwe stempels. De stempels bestaan uit twee ringen, met de naam van de plaats ertussen. Dag-maand-jaar staat nu in één regel (in het jaar werd ’19’ weggelaten). Er kwamen twee soorten stempels: een grotere voor de post en een kleinere voor ontvangbewijzen en administratieve doelen.
Op dit stempel zien we ook twee sterren en een serieletter: een stempel van het hoofdpostkantoor. Als we met een hulppostkantoor (stadspostkantoor) te maken hebben dan is de tweede ster vervangen door het nummer van het hulppostkantoor.

Het stempel op de adreszijde van de kaart.

De afbeelding van de kaart hierboven is een fraai zicht op Riga. Het stempel is een dubbelring-stempel van het hoofdpostkantoor. De serieletter, de cyrillische schrijfletter ш [sh], de 26e letter van het Russische alfabet. Dit stempel was in gebruik in de periode
21 07 10 – 20 08 17.

We noemen het hier ‘sterren’, maar het zijn meer ‘ornamenten’: V. Marcilger toont in zijn boek 16 verschillende ornamenten, die in dit type stempel gebruikt zijn. Dit boek geeft ook een uitgebreide en gedetailleerde classificatie van de dubbelring-stempels.

 

Literatuur

  • Riga : die Postgeschichte bis 1919 / V. Marcilger. – Zweite Aufl. – Heide : Paul v. Sengbusch Verlag, 1987. – p. 7/1 – 7/23: Standard – Poststempel Typ III. – [over de dubbelring-stempels]
          Grepen uit de postgeschiedenis van Riga III / Sijtze Reurich. – In: OEF 1993 ; nr. 3. – p. 8-11. – [over de dubbelring-stempels van Riga]
Kaart, verzonden vanuit Riga naar Parijs.

Op de kaart hierboven, verzonden naar Parijs, is ook een dubbel-ring stempel van Riga gebruikt. De afbeelding van de kaart is een beeld van het РИГА, РУССКІЙ ТЕАТРЪ [RIGA, RUSSKII TEATR], Russisch Theater van Riga. Het theater is gebouwd 1899-1902 en was het tweede Russische theater in Riga.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was dit theater gesloten, maar al in 1917 werden de eerste voorstellingen in het Lets hier opgevoerd. Op 18 november 1918 werd in dit theater Letland onafhankelijk verklaard.

Fraaie kaart met het standbeeld van Peter de Grote in Riga.

Het standbeeld is gemaakt door de Duitse kunstenaar Gustav Schmidt-Kassel. In 1910 is het beeld in Riga op de Aleksandra boulevard geplaatst. In 1915 is het gedemonteerd voor transport naar St. Petersburg. Een Duitse onderzeeër trof het schip, dat met het standbeeld in zee verdween. In 1934 is het door Estse duikers teruggevonden en het beeelds kwam terug naar Riga. De naam van de straat was veranderd in Brivības iela (Vrijheidsstraat), en op de oude plaats van het standbeeld stond sinds 1935 het nieuwe Vrijheidsmonument.
Het standbeeld van Peter de Grote is in 2003 gerepareerd, betaald door de zakenman Yegeny Gomberg. Hij gaf het een nieuwe plaats -zonder toestemming-  in het Kronvald Park, in het gebied van het Riga Haven Bestuur. De ultra-nationalisten zagen dit als een pro-Moskou provokatie. Als Yegeny Gomberg. een straf hiervoor kreeg, wilde iemand anders voor hem betalen Zo kreeg een oud standbeeld een politieke betekenis.
De adreszijde van deze kaart:

The card is written 10 January, 1914 and has a double-ring postmark of Riga: 11 1 14.