Letland : Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog begon voor Rusland op 1 augustus 1914. Midden 1915 is ‘Russisch Polen’ bezet en worden troepen onder het commando van de ‘Oberbefehlshaber Ost’ weggehaald en ‘Russisch Polen’ wordt Generalgouvernement Warschau. De ‘Oberbefehlshaber Ost’ heeft alleen nog het bevel over de Njemen-Armee, het 10e Leger en het 12e Leger. Met deze strijdmacht wordt nog een groot deel van het Baltische Gebied bezet: op 17 augustus 1915 veroverd het 10e Leger van Hindenburg Kaunas. De opmars stopt eind 1915 vlak voor Riga. De frontlijn is dan ongeveer de lijn Riga-Jakobstadt-Dünaburg. Riga wordt pas veel later – 3 september 1917 – bezet.