LETLAND : Filatelie en Postgeschiedenis

Na de periode van de Zweedse overheersing, kwam het noordelijke deel van het huidige Letland bij Rusland. Met het zuidelijke deel van het huidige Estland vormde dit het gouvernement Lijfland met als hoofdstad Riga.
Het zuidelijke deel van het huidige Letland, Koerland hoorde nog bij Polen, en kwam na de derde Poolse deling bij Rusland (1795) met als hoofdstad Mitau. Het oostelijke deel van Letland, de streek Latgale, kwam na de eerste Poolse deling (1772) bij Rusland als deel van het gouvernement Witebsk.
Riga was ook toen een grote stad, en er zijn veel poststukken uit Riga met stempels uit deze periode.
Na de Duitse bezetting in eerste wereldoorlog, werd Letland na de oorlog onafhankelijk.
De eerste zegels zijn heel bijzonder: gedrukt op de onbedrukte zijde van Duitse stafkaarten.

Op 5 augustus 1940 werd Letland deel van de Sowjet-Unie en ook na de Duitse bezetting (1941-1945) blijft Letland een Sovjet-Republiek. Pas op 24 augustus 1990 zou Letland zich weer onafhankelijk verklaren.
In de Sovjet-Unie werden veel enveloppen met ingedrukt zegel gebruikt en ook Letland begon met het uitgeven van een postwaardestuk op 24 december 1990. Op 19 oktober 1991 werden de eerste postzegels van het weer onafhankelijke Letland uitgegeven.

Literatuur over de postgeschiedenis:  hier.

leejoo_mail48info@baltikum.nl