Machine stempels : Andere machine

M-05-B
Dit eerste machine stempel van machine “B” heeft geen serieletter en heeft – in tegenstelling tot machine “A” – de landsnaam in de oude spelling: LATWIJA.
In de tabellen van von Hofmann en Juris Mors wordt dit machine stempel aangeduid als M-05-B.
De tekst in de vlag is INTERN. IZTADE EXPOSITION-INTERN. RIGA ~ 31 VII-1921 (Internationale tentoonstelling in Lets en Frans)
De eerste gemelde datum van dit stempel is 28.V.21 en de laatste datum is -5.IX.21.
Mi. 45A
De zegels Michel 42-45 hebben hetzelfde ontwerp: Moeder Letland in nationaal kostuum die de natie aan het stuur van het staatschip leidt. Over deze postzegels zie: The postal and monetary history Latvia / N. Jakimovs en V. Marcilger. – 1991. – p. 3-49/50.

Ook over postzegels van deze periode:
Lettland : Die Briefmarken in Rubel-Währung 1918- 1922 / Harry von Hofmann (red.). -(Handbuch Philatelie und Postgeschichte) Hamburg : Harry von Hofmann Verlag, 1998. – p. 148-153: First Constitution Assembly.
De postzegels Mi. 42-45 zijn ontworpen door prof. Richard Zariņš, een van de bekendste Letse grafische kunstenaars.

De beeldzijde van de kaart met een gezicht op Riga. De postzegel is Michel 45A, uitgegeven 14 mei 1920. De datum in het datumstempel is 30. V. 21. De postzegel is 5 rublis: tussen 16-05-1921 en 01-01-1922 is 5 Letse roebel het tarief voor een kaart naar het buitenland.

Tussen 30 april and 17 mei 1920 zijn er 4 postzegels uitgegeven (Mi.42-45) om de Eerste Constituerende Vergadering te herdenken.
In january 1920 waren de Sovjet-Letse troepen verslagen en op 1 mei 1920 kwam de Letse constituerende Vergadering bijeen. De Vergadering had 150 leden. J.Čakste werd gekozen als voorzitter van de Vergadering en als president van de republiek. K. Ulmanis werd gevraagd een Kabinet van ministers te vormen.

M-06-B is een machine stempel met ‘L’ (3 mm ingesprongen) en drie sterren voor de drie bovenste kortere lijnen (zoals M-08-B hieronder). Daaronder 5 langere lijnen. In het datumstempel staat de landsnaam nog in de oudere spelling (LATWIJA), nog zonder serieletter. Eerste en laatste gerapporteerde dagen: -9.IX.21 – 13.XI.22. Het stempel is gelijktijdig gebruikt met M-07-B

Ansichtkaart naar België vanuit Riga met machinestempel M-06-B: LATWIJA

De beeldzijde van deze kaart:

M-07-B
In de tabellen is het machine stempel op deze kaart hieronder M-07-B.
De tekst in de vlag is INTERN. IZTADE EXPOSITION-INTERN. RIGA -11-25.VI-1922. (Internationale expositie in het Lets en Frans)
Datumstempel: nog steeds zonder serieletter, de landsnaam is ook in de oude spelling (LATWIJA).
De vroegste gerapporteerde datum is -3.III.22, de laatste datum is -6.VII.22.

M-08-B
M-08-B is een machine stempel met ‘L’ (3 mm ingesprongen) en drie sterren voor de drie kortere lijnen bovenin. Daaronder 5 langere lijnen. In het datumstempel is de landsnaam in nieuwe spelling (LATVIJA), met serieletter B, met 9 with 9 ’tralies’ in de segmenten boven en beneden.
De eerste gerapporteerde datum is 14.XII.22, de laatste datum is -6-XI-25.
M-08-B is tegelijk gebruikt met M-09-B, M-10-B, M-11-B en M-12-B.
Er is een machinestempel, dat hieroplijkt, maar dan is de ‘L’ meer naar links geplaatst (links als de laatste 5 lijnen, niet ingesprongen): M-13-B.

  • M-09-B is machine stempel met de tekst IZSTĀDE – TIRGUS RIGĀ-22.VII-5.VIII-1923 FAIRE-MESSE-FAIR (Expositie – beurs Riga 22.VII-5.VII-1923, de laatste regel ‘Beurs’ in Frans, Duits en Engels, serieletter B. In de tekst is FAIRE een fout: het moet FOIRE zijn zoals op de kaart hieronder.
    Eerste en laatste datum: 25.IV.23 – 10.V.23.

M-10-B

Kaart met het machine stempel M-10-B met de tekst IZSTĀDE – TIRGUS RIGĀ-22.VII-5.VIII-1923 FOIRE-MESSE-FAIR (Expositie – beurs Riga 22.VII-5.VIII-1923, de laatste regel Beurs in het Frans, Duits en Engels) , serieletter B.
De eerst gerapporteerde datum is 11.V.23 en de laatste datum is -7.VIII.23.

M-11-B
Kaart met het machine stempel M-11-B met de tekst IZSTĀDE – TIRGUS RIGA-20.VII-3.VIII-1924 FOIRE-MESSE-FAIR (Exposiutie – beurs Riga 20.VII-3.VIII-1924, de laatste regel Beurs in het Frans, Duits en Engels), serieletter B.

Juris Mors maakt een onderscheid tussen M-11-Ba (RIGA = 11mm) and M-11-Bb (RIGA = 13 mm).
Eerst gerapporteerde datum van M-11-Ba is -7.II-24 en de laatste datum is 28.IV-24.
Eerst gerapporteerde datum van M-11-Bb is 29.V.24 en de laatste datum is -1.VIII.24.

M-12-B
1925: M-12-B: deze brief heeft een machine stampel met de tekst ‘IZSTĀDE – TIRGUS RIGĀ-19VII-1925g. FOIRE-MESSE-FAIR’ , serieletter B, gebruikt 21-II.25 (vroegste datum) tot 25.VII.25 (laatste gerapporteerde datum)

Hetzelfde stempel is ook gerapporteerd met de vlag onderste boven: M-12-Ba met de datum 10-IV-25

M-13-B
Opnieuw een machine stempel met ‘L’ , drie sterren in de vlag en ook serieletter ‘B’, maar nu de ‘L’ meer links in de vlag, bijna even links als de lange lijnen.
In de tabellen is dit M-13-B.
Het (gerapporteerde) gebruik: 16.XI.25 tot -5.II.29.

Dus we moeten onderscheid maken tussen:
Machine A: ‘L’ meer links, met serieletter A (M-04-A)
En machine B:
I. ‘L’ een beetje naar rechts, geen serieletter (M-06-B)
II. ‘L’ een beetje naar rechts, serieletter B (M-08-B)
III. ‘L’ meeer links, serieletter B (M-13-B)

Juris Mors laat 3 subtypes zien van M-13-B
M-13-B1 met RIGA = 15 mm en LATVIJA = hoogte 3 mm: 16.XI.25 – 24.VI.26
M-13-B2 met RIGA = 13 mm en LATVIJA = hoogte 3 mm: 22.VII.26 – -2.V.28
M-13-B3 met RIGA = 15 mm en LATVIJA = hoogte 3,5 mm: -6.VIII.28 – -5.II.29

M-14-B
Deze brief heeft het machine stempel M-14-B met de tekst IZSTĀDE – TIRGUS RIGĀ-29VII-12.VIII-1928 FOIRE-MESSE-FAIR (Expositie – beurs Riga 29VII-12.VIII-1928, de laatste regel Beurs in het Frans, Duits en Engels), serieletter B, gebruikt 20-VII.28 (eerste datum) tot 13.VIII.28 (laatst gerapporteerde datum).

De brief heeft iets filatelistisch: naar de ‘General-Anzeiger für Philatelie’, het Algemene Blad voor Filatelie in Duitsland. Dit magazine is voor het eerst uitgegeven in 1883 en was destijds het eerste postzegelblad in de wereld. Christian Sauerland uit Hemer, een kleine plaats in West-Duitsland, maakte dit eerste nummer toen hij 24 jaar was. In 1908 verhuisde de uitgever van Hemer naar Ludwigslust (adres op deze omslag).

M-15-B
Hier het laatste stempel van de eerste periode met serieletter ‘B’, in de tabellen M-15-B.
Tekst in de vlag: PERKAT LATVIJAS RAZOJUMUS (Koop Letse producten).
De eerst gerapporteerde datum is -5-III-29 en de laatste datum is 13 XII-29.