De Baltische Rivièra : Letse Republiek 1918-1940

Kaart op de achterzijde van een brochure voor toeristen -in het Engels- uit de jaren 30 [?]: ‘Rigas Jūrmala : ideal bathing-place at the Baltic Sea’

 

Na de onafhankelijkheidsstrijd komen de gasten al weer snel terug aan de Baltische Rivièra. In een gids uit de jaren twintig –‘Vadonis pa Rigas Jūrmalas pilsētu- wordt een overzicht van de jaren 1920 en 1921 gegeven (p. 17).
1920:
Bilderingshof 6064 Edinburg-Majarenhof 6323 Dubbeln 497 Karlsbad 302 Assern 284
Totaal: 13.470
Het volgende jaar –1921- een flinke stijging:
Bilderingshof  4984 Edinburg-Majorenhof 8115 Dubbeln 4172 Karlsbad 1599 Assern 1125
Totaal 19.995
Deze gids geeft hier ook aan over de gasten:
“Von der Gesamtzahl der Badegäste in Jahre 1921 sind ca ⅔ Hebräer.”

De gids ‘Der Rigasche Strand’ -wat later uit de jaren twintig (ca. 1928)- spreekt over 50 tot 60,000 gasten (10% buitenlanders). Dit is nog niet het aantal van voor de oorlog, 120.000.
Vanuit  Riga gaan tijdens de zomer talloze treinen, 36 heen en terug dagelijks. Verder is er nog een stoombootverbinding en er was ook een eerste klas weg tussen Riga en het strand. De gids geeft ook algemene informatie voor de -Duitse- toerist en een uitgebreide beschrijving van de plaatsen aan de ‘Baltische Rivièra’.

Bulduri

Kaart, verzonden vanuit Bulduri naar Duitsland.
Kaart, verzonden vanuit Bulduri naar Duitsland.

Het eerste ‘strandstation’  van de spoorlijn uit Riga was Bulli, 30 minuten (18 km) van Riga, en een van de twee stations van Bulduri. Twee kilometer verder lag het spoorstation  Bulduri op deze lijn. Bulduri had goede hotels, sanatoria, pensions en cafés.  In het Kurhaus werden symfonieconcerten gegeven.
Hier werd in 1907 een postkantoor geopend. Het Letse postkantoor werd 12-8-1919 geopend.
Op de kaart hierboven is het gewone Letse stempel van Bulduri te zien. Dit stempel is bekend met twee verschillende kenletters,  A (met 7 strepen in de tralie) en B (met 9 strepen in de tralie). Na enig vergroten met de computer is in het stempel van de kaart kenletter A te zien. Op de beeldzijde zien we een afbeelding van het strand.

Beeldzijde van de kaart vanuit Bulduri naar Duitsland.
Beeldzijde van de kaart vanuit Bulduri naar Duitsland.

Er is ook een ouder stempel ‘BILDERLIŅI’ –kenletter a- en hierin is nog de oude naam Bilderlingshof herkennen.  Dit type stempel – type 1, volgens het boek van Harry v. Hofmann (zie literatuur)– heeft als kenmerken: dubbelrings, plaats bovenin, onderin Latwija, kenletter rechts, sierteken links, geen tralies in de bogen. Nog ouder zijn de provisorische stempels (16-7-1919?), die in het begin zijn gebruikt. In Bulduri is een enkelringsstempel gebruikt met daarin geschreven de Duitse aanduiding
‘Bilderingshof’ met –ook geschreven- de datum. Ook is een enkelringsstempel gebruikt met daarin geschreven de Letse aanduiding ‘Bilderlini’ met –ook geschreven- de datum. From 30.05.1920 the name of the post-office is Bulduri.

Lettland : Handbuch Philatelie und Postgeschichte : Die Stempel / von Harry v. Hofmann. – Hamburg : Harry v. Hofmann Verlag, 1988

Ansichtkaart met beeld uit Bulduri.

Ansichtkaart met beeld uit Bulduri.

bulduri_rep_02a
De  kaart is verzonden vanuit Bulduri. Het stempel is niet duidelijk, maar de kaart is geschreven in 1927.
De kaart is verzonden naar Tsjecho-Slowakije, dus 15 s. is het juiste tarief.
Tussen 1 februari 1925 en 1 april 1928: internationale kaart 15 santī. Een overzicht van de posttarieven van Letland 1918-1945 op internet: site van Sijtze Reurich

 

De post uit dit gebied bestaat meestal uit kaarten –verzonden door de bezoekers- en brieven kom  je niet veel tegen. Hieronder nog een kaart vanuit Bulduri  naar Berlijn met een mooi beeld van het strand.
bulduri_rep_04b

De beeldzijde van de kaart naar Berlijn.
De beeldzijde van de kaart naar Berlijn.

In 1920, van 6 augustus tot 6 september, werd in Bulduri de eerste ‘Baltische Conferentie’ gehouden. Het was geotganiseerd door de Letten en ze hadden niet alleen Finland, Estland, Litouwen en Polen uitgenodigd, maar ook de Scandinavische landen.
De Scandinavische koninkrijken lieten niets horen. De Oekraïners en Wit-Roethenen (Wit-Russen) kwamen wel, onuitgenodigd. De Oekraïense vertegenwoordigers werden toegelaten op 20 augustus, maar niet de Wit- Roethenen: Sovjet Rusland zou kunnen worden beledigd. In deze tijd probeerden Sovjettroepen – 2 legers- Warschau te veroveren. De Litouwers waren weer terug in hun oude hoofdstad Vilnius, maar de Polen accepteerden dit niet.
Estland en Litouwen hadden hun vredesverdragen met Sovjet Rusland getekend, maar Letland ondertekende tijdens de conferentie, op 11 augustus.
Finland had nog problemen met Rusland over Karelië. Er werden voorstellen gedaan voor samenwerking met betrekking tot de post, telegraaf en telefoon. Verder werden besproken regelingen met betrekking tot de spoorwegen, economische samenwerking, burgerrechten, etc.
Op 31 augustus 1920 werd een geheim politiek verdrag overeengekomen. Zie:
www.lituanus.org/1968/68_1_02Anderson.html

Majori

Het spoorstation van Majori ligt meer dan 24 km van Riga. De plaats was het centrum van het badleven en was vanuit Riga ook per stoomboot bereikbaar. Ook nu nog kan men in het seizoen – 1 mei tot 30 september- een tocht maken op de stoomboot tussen Riga en Majori.
Het Ober Ost postkantoor was geopend tot 26.12.18. Soms werkten ze samen met het postkantoor van de Letse Republiek, dat geopend was in de periode 19.12.18 – 05.01.19.
Daarna werd het Bolsjewistische postkantoor geopend:  op 05.01.19 tot ver in mei 1919 (23.05.19 is gerapporteerd). Vanaf 14.06.19 was er opnieuw een postkantoor van de Letse Republiek (post- en telegraafkantoor vanaf 09.04.20.

Hieronder een ansichtkaart, verzonden vanuit Majori.
In Majori zijn meer Letse standaardstempels gebruikt: serieletters A and B, beide met zeven lijnen in de tralies. Verder zijn ook stempels met de serieletters C en D gebruikt, beide met 9 lijnen in de tralies.
In het Handboek van Harry v. Hofmann en de gegevens van Juris Mors, zijn al deze stempels (serieletter A, B, C, D) type 6.
Standaard kenmerken van dit type 6 stempel:
-Dubbelrings, datumbrug met tralies/lijnen in de bogen boven en beneden
-Plaatsnaam bovenin en landsnaam beneden met een V, LATVIJA
-Serieletter rechts en links drie sterren
Er is ook een ouder type stempel met tralies, maar met de landsnaam boveninmet een W, LATWIJA (type 5 in het boek of v. Hofmann), maar dit type is niet gebruikt in Majori.
Het latere type stempel – type 10-, bogen zonder tralies/lijnen, plaatsnaam bovenin en landsnaam onderin met een V, LATVIJA, serieletter rechts en links drie sterren (type 10) is in Majori gebruikt met serieletter ‘E’ (vroegste gerapporteerde datum -5.7.38).
Volgens Juris Mors is type 10 met serieletter A zeer kort gebruikt in 1942.
De beeldzijde van de kaart hierboven:

Majori was in het interbellum het centrum van het badleven van Riga-strand. Hier waren de beste hotels, sanatoria, pension. Er waren ook faciliteiten als bars met muziek. Aan zee waren instituten met warm zeewater en bad-cabines.

Een andere ansichtkaart met een beeld vanuit Majori:

De adreszijde van deze kaart met hetzelfde stempel als hierboven:

MELLUŽI

Melluži, het voormalige Karlsbad, kon bereikt worden via twee spoorstations, Melluži I en Melluži II, respectivelijk 27,5 en 29 km vanaf Riga. Het postkantoor is op 25 august 1919 geopend.
Het stempel type 6 is gebruikt (met tralies/lijnen en V in Latvija) met serieletters A (9 lijnen), B (9 lijnen) en C (9 lijnen).
Ook type 10 (zonder tralies/lijnen, V in LATVIJA) is gebruikt -laat, 1939- met serieletters A en B.
Er bestaat ook een zeer zeldzaam stempel van MELLUŽI-STACIJA, type 6 met 9 lijnen en serieletter A. Dit postkantoor is 16 juni 1932 geopend en 8 maart 1941 gesloten.
The postkantoor kreeg een andere naam op 01.04.39: Pumpuri.

Asari

Asari, het voormalige АССЕРНЪ (ASSERN), ligt – zoals op de kaart hierboven is aangegeven- in het westen van Rigas Jūmala.
Op deze kaart is het stempel type 6 gebruikt (met tralies/lijnen en V in Latvija) met serieletter A (9 lijnen). Ook type 10 (zonder tralies/lijnen, V in LATVIJA) is in Asari gebruikt met serieletter A.
The postkantoor was open 25.08.1919 – 08.03.1941.

Op de beeldzijde van deze kaart: een fraai uitzicht op het strand.

Asari wordt vermeld in een reisgids (rond 1928) – Der Rigasche Strand – Baltische Riviera (p. 27): de plaats had twee spoorstations, Asari I (30 km van Riga) en Asari II (32,5 km van Riga). De plaats kon ook bereikt worden per boot: in ‘Valtera muiža’ was een stop voor de stoomboot aan de oever van de rivier Lielupe, ten zuiden van Asari.

In 1938 kreeg het Asari II spoorstation een nieuwe naam: Vaivari. Het huidige spoorstation van Asari is een oud gebouw: een van de mooiste van het Baltische gebied.
Vaivari en Asari spoorstations op een moderne kaart.

aniforwd