Eerste Wereldoorlog : Postgebiet Ober Ost

Het ‘Postgebiet Ober Ost’ is voluit “Deutsche Post- und Telegraphenverwaltung im Postgebiet des Oberbefehlshaber Ost’, en verzorgde de post voor de burgerbevolking binnen het ‘Verwaltungsgebiet des Oberbefehlshaber Ost’, de Duitse bevelhebber Oost. Hieronder viel ook het Baltische gebied.

Op 15 januari 1916 werden de eerste Duitse postkantoren in het latere Letse gebied ingericht, o.a. in Libau (Liepāja).

Briefkaart, verzonden vanuit Liepāja / Libau, 4-3-1918. Postwaardestuk PK2, 7½ Pfennig, uitgegeven 01.08.1916.

Het postkantoor in Liepāja / Libau werd gevestigd in het gebouw van de voormalige Asow-Don-Bank in de Große Straße 13. Voor de frankering moesten Duitse postzegels gebruikt worden met de opdruk ‘Postgebiet Ob. Ost’, uitgegeven 15 januari 1916. Ook briefkaarten kregen deze opdruk, zoals de kaart hierboven.
De post naar Duitsland werd gecensureerd in Königsberg in Pruisen.

Er zijn in Liepāja / Libau drie verschillende stempels gebruikt voor de ontwaarding van de civiele post:
* Het stempel met drie sterren onderin: op de kaart hierboven
* Het stempel met twee sterren en serieletter a onderin: * a *
*Het stempel met serieletter b onder de datumbalk en onderin de aanduiding (KURLAND)
Het handboek van Von Hofmann (p. 67) geeft de data van de gebruikte stempels:

fromto
LIBAU15.01.1626.12.18
[04.01.19]
LIBAU***15.01.1628.12.18
LIBAU*a*15.01.1628.12.18
LIBAU (KURLAND)*b*09.08.1803.01.19


Handboek van Dreher vermeldt stempel LIBAU (KURLAND) *b* met datum 30.07.1918.

Over Liepaja / Libau tijdens de Eerste Wereldoorlog:

* Post uit Liepāja, Libau, ЛИБАВА [LIBAVA] 2 / Jan Kaptein
In: HBG 2015 ; 66. – p. 4- 15
*Die deutsche Besetzung Libaus im 1. Weltkrieg (I) / W.-D. Röttger. – In: Postgebiet Ob. Ost 1981 ; nr. 5. – S. 35-36
(II):  1981 ; nr. 6. – S. 10-13
(III): 1982 ; nr. 7. – S. 30-34
(IV): 1982 ; nr. 8. – S. 33-35
(V): 1983 ; nr. 9. – S. 14-18
Aanvulling: 1988 ; nr. 20. – S. 3