Keizerrijk Rusland : Viļāni

Brief, aangetekend verzonden vanuit Viļāni. Dit is de naam in het huidige Letland.
In het stempel zien we de Russische naam ВЕЛIОНЫ [VELIONY], de Duitse naam is Welonen.

Andere namen voor Viļāni: Vilon [Jiddisch], Velena [Russisch], Vilianai [Litouws], Wellan [Duits], Wielony [Pools], Weleny, Vilyany, Vilyani, Vilyane, Viljani, Vileni, Vilany, Velēny, Wielona, Veliony

De naam Weleny vinden we op deze kaart: detail van de kaart, ‘Russische Ostsee-Provinzen’ uit de encyclopedie ‘Meyers Konversations-Lexicon’, 6e Aufl., 1905-1909
Momenteel ligt Letland Viļāni in het westelijke deel van het voormalige district Rēzekne (Rēzekne wordt op de kaart aangeduid als Rjeshiza). Bij de bestuurlijk-territoriale hervorming in 2009 werden districten opgeheven.

In het stempel staat ook het gouvernement, ВИТЕБ., Afkorting voor ВИТЕБСКАЯ [VITEBSKAYA] en Г [G.], afkorting voor ГУБЕРНIЯ (GUBERNIYA), gouvernement Vitebsk. Het type stempel is het type met datum in kruisvorm: in het midden staat de dag eerst, daaronder de maand (in Romeinse cijfers), links van het geheel de eeuw en rechts de rest van het jaar.
Volgens de EESTI-classificatie is dit type 6C.
Onderaan in het stempel staat de aanduiding ПОЧТ. ТЕЛ. ОТД, de afkorting voor ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЕ ОТДЬЛЕНIЕ (POCHTOVO-TELEGRAFNOE OTDELENIE = Post-Telegraaf hulp-kantoor), dus type 6C2 in de EESTI-classificatie.

Het handboek van Harry v. Hofmann geeft een tabel met de standaard Russische stempels, gebruikt in Viļāni (deel I, pagina 107): 5 verschillende.
De brief is aangetekend. Dit kun je natuurlijk zien aan het aantekenstrookje, maar ook rechtsboven op de brief staat handgeschreven:
ЗАКАЗНАЯ / ЗАКАЗНОЕ / ЗАК. (ZAKAZNAYA, ZAKAZNOE) ‘aangetekend’.
Het paarse stempel in twee regels: “Enveloppe van ….

De achterkant met postzegels. De brief is verzonden naar РѢЖИЦА [REZHITSA], Rēzekne in het huidige Letland, gouvernement Vitebsk.
Posttarieven in deze periode, zie: site van Sijtze Reurich: 15-03-1909 – 09-10-1913: aangetekende binnenlandse brief is 14 kopeken. Deze aangetekende brief 21 kopeken, ik neem aan dat het een zwaardere binnenlandse brief is: 7 kopeken meer.