Keizerrijk Rusland : Liepāja Kara Osta

Alexander III maakte van Liepāja een fort: het fort werd rond de stad gebouwd. In het begin van de 20e eeuw werd in de noordwestelijke hoek een grote militaire basis gebouwd. Ook werd een nieuwe aparte militaire haven uitgegraven. Dit gebied staat bekend onder de Letse naam Kara Osta (Oorlogshaven).
Er was ook een postkantoor met eigen stempels.

Op 16 mei 1896 wordt een postkantoor geopend ЛИБАВСКIЙ ПОРТЪ [LIBAVSKII PORT]. Deze aanduiding staat ook in het stempel met de datum in kruisvorm. Nikolajs Jakimovs geeft in zijn boek en artikel een overzicht van de gebruikte stempels.
Op 19 augustus 1899 kreeg het postkantoor een nieuwe status en naam. In het poststempel van deze kaart staat de nieuwe naam: ПОРТЪ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III [PORT IMPERATORA ALEKSANDRA III].
Op deze kaart staat een dubbel-ring stempel met serieletter a. Het gouvernement is niet aangegeven, dus volgens de EESTI-classificatie: de dubbele-ring stempels: type 7 en in de onderverdeling is dit stempel type 7B (zonder gubernia) en in de verdere onderverdeling type 7B1 (met tijdschriften * * a etc.).
De beeldzijde van deze kaart, ‘Gruß aus Libau’, Groet uit Libau, met zicht op Liepāja, de ‘Badeanstalt’, de zwembaden:

De eerste stempels met de nieuwe naam, ПОРТЪ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III, waren twee datumstempels in kruisvorm (groot met serienummer 1 en klein met serienummer 2). Onderaan was de status aangegeven: ПТО [P.T.O.], afkorting van ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЕ ОТДЬЛЕНIЕ (POCHTOVO-TELEGRAFNOE OTDELENIE = Post-Telegraaf Sub-kantoor). Het postkantoor is dan een Post-Telegraaf Agentschap met deze status op 19 augustus 1899.

Op 1 mei 1901 volgt een upgrade: Post- en Telegraaf-subkantoor (rang VI). Er komen nieuwe datumstempels in kruisvorm met onderaan ПОЧТ. ТЕЛ. КОНТ. , de afkorting voor ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНАЯ КОНТОРА (POCHTOVO-TELEGRAFNAYA KONTORA = Post-Telegraaf kantoor), met serienummers 1, 2 en 3.
In alle datumstempels in kruisvorm staat de aanduiding: КУРЛ Г. (KURL G.), afkorting van КУРЛЯНДСКАЯ (KURLYANDSKAYA) ГУБЕРНIЯ (GUBERNIYA), Koerland gouvernement.

Op 1 december 1908 bereikte het postkantoor de status van Post- en Telegraafkantoor, eerste in rang V, vanaf 1 mei 1913 in rang IV.

Na de introductie van dubbel-ring stempels gebruikte ook dit kantoor dubbel-ring stempels met de aanduiding ПОРТЪ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III (zonder gubernia): 4 verschillende.

Briefkaart, verzonden naar ПОРТЪ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III [PORT IMPERATORA ALEKSANDRA III] en heeft het poststempel van aankomst van het postkantoor in de oorlogshaven. De geadresseerde is ‘Excellentie’, dus met een hoge positie, Vladimir Michajlowitsj Archangelsiki.
De boodschap:

Uit de tekst (met dank aan Olav Petri):
Beste vader en moeder,
Heel erg bedankt ….
Rapportcijfers:
Artillerie 11
Aardrijkskunde 10
Militaire techniek 8
Vestingwerk 12
……
Sacha

De kaart is verzonden door een stagiair van de strijdkrachten, waarschijnlijk de landmacht. Hij noemt zijn cijfers, haalt examens.
Hij noemt zijn ouders: onderwerp astronomie is een probleem, omdat zijn buurman van hem had overgeschreven. De leraar accepteerde beide werken niet, vanwege spieken.

In het gebied van de Oorlogshaven werd ook een gebouw geplaatst, waar de officieren samenkwamen. De tekst op deze kaart: ПОРТЪ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III [PORT IMPERATORA ALEKSANDRA III]. en ‘Officieren van de Marine Eetzaal’.

De kaart wordt naar België gestuurd en in het bericht vraagt de afzender om Belgische postzegels (gebruikt). Adreszijde: boven het stempel in de rechterbovenhoek staat een bericht dat de postzegel aan de andere kant zit.