Kuressaare : Sovjet periode 1944-1991

In de Tweede Wereldoorlog werd de aanduiding Arensburg -opnieuw- gebruikt voor Kuressaare, de belangrijkste plaats op het eiland Saarema. Na de Duitse bezetting volgt -weer- de Sovjetbezetting. De naam Kuressaare wordt dan weer gebruikt.

Het stempel -zoals op deze brief – is tweetalig: Russisch en Ests.
Dit type stempel:
Onderaan staat de afkorting ЭСТ ССР (EHST. SSR). De 5-stralen Sovjetster is zwart (negatief): de hamer en sikkel in de ster zijn wit. De datum is in een kader geplaatst met de linker- en rechterkant afgerond. Lijnen, CCCP zijn dik. Links Russische aanduiding en rechts de Estse. Een straal van de ster is tussen CC en CP: in het latere type is de hele ster directer onder CCCP. Diameter 30 mm en letters 3,0 mm, ster 7,00 mm
Dit type stempels is in 1940-1941 en opnieuw gemaakt in 1944/1945 en gebruikt tot 1990.
Volgens een classificatie in het tijdschrift Lituania: type SO 2
Andere typen in deze classificatie:
SO 1: diameter 25 mm, letters 3,0 mm, ster 7,00 mm
SO 3: diameter 30 mm, letters 2,5 mm, ster 7,00 mm, de datum zit in een kader met links en rechts afgerond.
SO 4: diameter 30 mm, letters 3,0 mm, geen aanduiding van de ЭСТ ССР, de datum wordt in een kader geplaatst met de linker- en rechterkant afgerond.
SO 5: diameter 29 mm, letters 2,00 mm, ster 5,00 mm en meer direct onder CCCP, de datum is in een kader geplaatst met links en rechts afgerond. Bij de datum staat nu ook de tijd (uur) aangegeven.
SO 6: diameter 29 mm, letters 2,00 mm, ster 5,00 mm, de datum is tussen twee parallelle lijnen geplaatst.

De brief wordt in 1951 aangetekend naar New York gestuurd. De brief wordt hier ook aangetekend. In het aantekenstempel wordt hier de letter ‘R’ (Recommandée = aangetekend) gebruikt: voor brieven die naar het buitenland worden gestuurd, zoals in de tsaristische tijd.
Voor aangetekende brieven in het binnenland zijn stempels met ЗАКАЗНОЕ [ZAKAZNOE] = geregistreerd. Op de brief herken je deze aanduiding: geschreven op de eerste regel.
Het stempel met de aanduiding ‘МЕЖДУНАРОДНОЕ (MEZADUNARODNOE) betekent’ Internationaal ‘(post). David Skipton heeft hierover een artikel geschreven en betekent dat het werd gebruikt als controleteken voor post naar buitenlandse landen. In zijn theorie wordt voorgesteld dat de beschadigingen en inkepingen van het poststempel werden gebruikt om de censor te identificeren. P.J. Campbell gaat op deze manier verder. Olav Petri geeft enkele aanwijzingen (in HBG, artikel in het Nederlands) om de theorie te ondersteunen: het hand-stempel wordt ook gebruikt voor post die de Sovjet Unie binnenkomt en wordt na 1998 niet meer gebruikt. De laatste is een indicatie dat het hand-stempel geen postale betekenis had en vanaf die tijd was er niet meer nodig voor het controleren van de post.
Literatuur over ‘МЕЖДУНАРОДНОЕ:
The “MEZhDUNARODNOE” Markings / by David M. Skipton. – In: Rossica 1995 ; no. 125. – p. 6-18
‘МЕЖДУНАРОДНОЕ Revisited / by P.J. Campbell. – In: Rossica 1997 ; no. 128-129. – p/ 134-154
Een onschuldig lijkend stempel met een vreemde geschiedenis, alias een filatelistische hulpkreet / Olav Petri. – In: Het Baltische Gebied 2007 ; 50. – p. 22-23

Tussen 1952 en 1988 had Kuressaare een andere naam: КИНИСЕПП (KINGISEPP) of Kingissepa ter ere van de revolutionair Victor Kingisepp.

Kaart uit een Sovjet-atlas.

In het stempel op deze kaart lezen we КИНГИСЕПП (KINGISEPP) en de Estse aanduiding Kingissepa.
Er zijn twee soorten stempels vermeld in een artikel van Max Kromm en Harald Vogt:
KINGISSEPP en serieletter ‘b’: 1-10-1974 tot 20-6-1989
KINGISSEPA en serieletter ‘a’ wordt gebruikt van 19-2-1985 tot 20-6-1989 (zoals op de kaart hier)
Het type stempel:
Belangrijkste kenmerk: datum tussen twee parallelle lijnen. Een nieuw type, voor het eerst gebruikt midden jaren 60 samen met een ander type. Het grootste verschil: een ééncirkelstempel zonder datumvakje, maar de datum tussen twee evenwijdige lijnen. Sovjet-aanduiding is links geplaatst, Estlandse aanduiding aan de rechterkant. De serieletter wordt onder de datum geplaatst als een kleine letter van het Russische alfabet. Dit type stempel werd tot 1990 gebruikt.
29 mm in diameter, de letters 2,0 mm, ster 5,00 mm
Volgens een classificatie in het tijdschrift Lituania: Type SO 6.