Narva 1918-1940

In juli 1917 werd een referendum gehouden in het district Narva. De bevolking, op dit moment voor de helft van de Russische en half Estse, koos ervoor om zich aan te sluiten bij een onafhankelijk Estland. Dus Narva werd onderdeel van onafhankelijk Estland in 1918, inclusief Ivangorod aan de andere kant van de rivier. Op 28 november begon de oorlog in Narva en de volgende dag bezette het Rode Leger de stad. De bezetting duurde tot 19 januari 1919
Met het verdrag van Tartu (2 februari 1920) erkende Rusland de onafhankelijkheid van Estland. De grens lag iets ten oosten van de rivier de Narva.

Narva, nabij de nieuwe grens, deel van de
kaart in de Times Atlas 1922.

Het postkantoor is geopend op 19 november 1918 en er zijn drie vroege voorlopige stempels gerapporteerd, gebruikt in 1918: dubbel- cirkel Russische datumstempels met Russische plaatsnaam (serie ** b en ** z, type 14A7) en een één-regel stempel (eerste letter hoofdletter), type 14D1).

In Narva worden ook de oude Russische stempels opnieuw gebruikt. Het gemakkelijkste onderscheid: de datum van de maand is in Arabische cijfers. Zoals de kaart hieronder, verzonden 29-5-1924.

Hergebruik van de oude Russische stempels werd in het begin ook lokaal gedaan. In het handboek EESTI zijn er twee soorten voorlopige stempels: zonder EESTI hieronder (type 14F1) en met EESTI (type 14F2). Gebruik in Narva alleen 14F1, het poststempel op deze kaart, wordt gebruikt. Dit type heeft ook balken.
In Narva heeft dit poststempel heldere donkere balken (1919-1922, type 14F1a) of meer lichte balken (1923-1928, type 14F1b).

Een brief met hetzelfde stempel, datering 19. 8. 1920, maar de balken zijn meer gevuld, donkerder.

De brief is van een textielfabriek in Narva, ‘voormalig baron A.L. von Stieglitz’. Na de dood van zijn vader in 1843, nam baron Alexander von Stieglitz (1814-1884) de macht over bij Stieglitz en Co .: papierfabriek in Ekaterinenhof en textielfabrieken in Narva. In 1860 liquideerde hij al zijn handelsondernemingen: bij het begin van de staatsbank van het Russische rijk, 31 mei 1860, werd Stieglitz de eerste gouverneur en bekleedde deze positie tot 1866. Na deze periode was hij voornamelijk filantroop.
Stieglitz ligt begraven in Ivangorod, toen een deel van de stad Narva, in de kerk van de Heilige Drie-eenheid.

Kaart met het nieuwe Estse poststempel: maand in Romeins cijfer, serieletter B (?).

In Narva zijn de volgende Estlandse dubbel-cirkel stempels gebruikt:
*15A2: Voormalige Russische datumstempels, centraal opnieuw gegraveerd, met EESTI: vijfpuntige sterretjes, alleen met serieletter b
*15B1: Nieuw Ests, maand in Romeins cijfer en EESTI: met twee kruisen, alleen met serieletter G
*15B4: Nieuw Ests, maand in Romeins cijfer en EESTI: met twee Maltese kruisen, met serieletters B, C, D, E en F (B? en E twee verschillende).

Postwaardestuk, verzonden van Narva naar Duitsland, gedateerd 4 mei 1928.

Het bovenstaande postwaardestuk is uitgegeven op 28 maart 1923, het tarief voor een internationale briefkaart was 9 marka (tussen 1-11-1922 en 1-2-1925)
Tussen 1-2-1925 en 1-1-1928 was het tarief 12 marka. Tussen 1-1-1928 en 11-1935 was het tarief 12 senti: extra postzegel nodig op deze kaart.
Van 1-1-1919: 1 Estse Mark = 100 Penni
Vanwege de snelle inflatie was in 1928 een nieuwe valuta nodig: tarief 100 Mark = 1 Kroon. Van 1-1-1928: 1 Kroon = 100 Senti.
Het stempel: het nieuwe Estse poststempel, maand in Romeins cijfers, serieletter E: type 15B4

Een kaart met de beroemde Krenholm Manufacturing Factory op het eiland Kreenholm (Duits: Krähnholm) in de rivier de Narva.

In 1856 was Baron Knoop, Ludwig Knoop, eigenaar van het eiland en richtte hij daar een textielfabriek op: Krenholm Manufacturing Company. Het werd de belangrijkste fabriek in Rusland en de fabrieken voor het spinnen en produceren van katoen waren de grootste in de wereld.
Meer hierover: en.wikipedia.org/wiki/Krenholm_Manufacturing_Company.
Nu loopt de grens tussen Estland en Rusland door de oostelijke tak van de watervallen.
Op de adreszijde van de kaart -hieronder- is het stempel duidelijker.

Adreszijde van de kaart met de beroemde Krenholm Manufacturing Factory op het eiland Kreenholm .