Narva : Republiek 1991-

Op 20 augustus 1991 verklaarde Estland zijn onafhankelijkheid en de rivier Narva werd toen een internationale grens. Tussen Narva en Ivangorad zijn enkele bruggen: een voetgangersbrug onder het eiland Kreenholm, meer stroomafwaarts van de spoorwegbrug van Tallinn-St.Petersburg en het meest stroomafwaarts van de snelwegbrug, net onder de forten. Deze laatste brug is de ‘Friendship-bridge’, geopend in 1960, maar de relaties zijn iets gecompliceerds in Narva. De bevolking van Narva bestaat grotendeels uit etnische Russen.
In de grondwet van 1992 wordt de grens van het Verdrag van Tartu (1920) gezien als de wettelijke grens. De Russische Federatie beschouwt de grens tussen de voormalige Sovjetrepublieken als grens, dus met Ivangorad en Petsjory (Petseri) als Russisch grondgebied.

In het begin werden ook omgewerkte Russische stempels gebruikt:
Op de onderstaande brief heel duidelijk: een voormalig Sovjet-stempel.
Type 3 volgens het handboek van Martin Bechstedt: datum tussen twee horizontale lijnen. Type 3 is gerapporteerd met serieletter a, b, c, d, e en f (deze brief).

Op de brief hieronder wordt een modern stempel van de Estse post gebruikt.
Een stalen stempel met EESTI: type 6 of 7 van het handboek. Hier type 6 (type 7 vinden we na 2.5.2001): kleine sterren of punten, diameter 23,5 / 24 mm. In Narva wordt type 6 gebruikt met serieletters a, b, c, d, e, g, h, i en k. Type 7 wordt gebruikt in Narva met serieletters f, l en F. Je kunt ook Narva 1, 2, 3, 5 en 6 verzamelen.

Na de privatisering van de Estse post, komen er nieuwe stempels in gebruik vanaf oktober 2002, type 8 en 9, met de aanduiding van de firma: AS EESTI POST (AKTIESELTS EESTI POST). Type 8 met de sterren handmatig gegraveerd.
Na 25.5.2004 type 9: nieuwe stempels met regelmatiger sterren en een kortere afstand tussen AS EESTI POST en de circel (< 1 mm). In Narva het stempel met serieletter d: alleen waargenomen als type 8.

Stempel AS EESTI POST op een brief naar Nederland.
Mi. 218

De post van de Republiek Estland (1991-) heeft ook zegels uitgegeven met betrekking tot Narva: Mi. 218 met het Hermann-kasteel, uitgegeven 10 december 1993, en Mi. 617. Ook op Mi. 617 staat het kasteel. Deze laatste zegel is zelfklevend en met sierveld, uitgegeven op 22 mei 2008. De aangegeven waarde is zowel in Estse Kroon en in Euro.

Mi. 617

In 2009, 10 juli, wordt een postzegel uitgegeven met de Alexander- Kathedraal (Ests: Aleksandri Suurkirik) van de Estse evangelische lutherse kerk in Narva: Mi. 642.

FDC met Mi. 642

Er is ook een postwaardestuk – briefkaart- met het wapen van Narva als ingedrukt zegel. Ook het Herman-kasteel is afgebeeld op de adreszijde.

Briefkaart, Michel P. 43, uitgegeven 28-7-1999. Rechtsonder: nummer 3.