Estland : Sovjet 1944-1991

Op 24 september 1939 startte de Sovjet-Unie met de ‘wederzijdse verdediging’ van Estland en kreeg militaire bases in Estland. De Sovjet-Unie viel Estland binnen op 16 juni 1940 en op 17 juni capituleerde de regering. De bezetting werd voltooid op 21 juni 1940. Als Estse SSR werd Estland op 9 augustus 1940 in de USSR opgenomen.
Op 22 juni 1941 viel Duitsland de Sovjet-Unie binnen en op 7 juli bereikte het Duitse leger de grens met Estland. Op 17 augustus werd Narva bezet door de Duitsers en 28 augustus Tallinn.
Herfst 1944 was het Sovjetleger terug in Estland en er begon een lange Sovjetperiode.
Na de ‘zingende revolutie’ in 1989 volgde op 20 augustus 1991 de onafhankelijkheidsverklaring, erkenning door de Sovjetunie op 6 september 1991.