Kuressaare 1918-1940

Op 19 november 1918 opende de Estse Post de deuren in het stadhuis van Kuressaare.
Ook in Kuressaare begon de Estse post met provisorische afstempelingen, type C1: de plaats op een enkele regel en met een hoofdletter. In 1918-1919 is ook de datum toegevoegd met een andere stempel, zoals bij deze afstempeling. De aanduiding op dit eerste stempel is Kuressaar. In het latere tweede stempel -1919- is de aanduiding Kuressaare.

In het handboek EESTI worden de provisorische Estse stempels verdeeld in 4 hoofdgroepen: stempels uit de voormalige Russische periode (type 14A), manuscript-stempels (type 14B), lokaal vervaardigde stempels (type 14C) en uniforme stempels (14D).
Hier C1: enkele regel, eerste letter is hoofdletter.

Kuressaare is de belangrijkste plaats van het eiland Saarema. Op dit detail van de kaart Times Atlas 1920: Kuressaare staat aangegeven aan de kust van Saarema, ook de oude naam Arensburg staat aangegeven. In de tsaristische tijd werd de plaats aangeduid als Arensburg en was een bekend kuuroord.

Met de onafhankelijkheid van Estland klinkt de naam te veel ‘Duits’, dus de naam veranderde in Kuresaare. De naam ‘Kurre-saare’ bestond al: met deze naam duidden de Esten op het vasteland het eiland aan. De eilandbewoners noemden hun eiland ‘Saare-ma’, dat ‘eilandland’ betekent.
De plaatsnaam is ‘KURESSAAR’ van 29 november 1918 tot 31 augustus 1933. Toen veranderde de spelling: vanaf 1 september 1933 is het KURESSAARE.

Hierboven een kerstkaart, verzonden vanuit ‘Kuressaar’ in 1929. Dit type stempel heeft de maand in arabisch cijfer aangegeven: dus een voormalig Russisch stempel, codeletter ‘A’, gebruikt 1919-1932: type A3 (zes-puntige sterretjes).
Er is ook een ander voormalig Russisch poststempel gebruikt, maar met twee Maltese kruisen tussen de cirkels: gebruikt met codeletter ‘b’ (1920-1933): type A4.

Deze leuke kaart met een afbeelding van het kasteel is vanuit Kuressaare naar Sombor in Joegoslavië (nu Servië) gestuurd. Op de adreszijde – hieronder – is het stempel duidelijker (Hetzelfde type stempel als hierboven).

Kerstkaart, verzonden 21 XII 32 naar Tallinn: nog steeds-1932- wordt in het stempel de aanduiding ‘Kuressaar’ gebruikt.
Volgens EESTI kunnen de stempels met aanduiding KURESSAAR de volgende indexletters hebben: A, b, C en D. Dit stempel heeft codeletter ‘b’ en is – volgens het Handboek EESTI type A4, een voormalig Russisch stempel met Maltese kruisen tussen de ringen. Normaal gesproken heeft dit type Arabische cijfers, maar hier is de maand in Romeinse cijfers. Ik veronderstel omdat het een zeer laat gebruik van dit stempel is.

Kaart, 1940, het stempel is niet zo duidelijk, maar codeletter ‘A’ in 1940: type dus B4 volgens EESTI.
Kaart, verzonden door het postkantoor in het kasteel van Kuressaare. Het postkantoor gebruikte een eigen stempel -zie hieronder- en een extra stempel.

Aan de andere kant – de kaart wordt gebruikt, maar het handgeschreven bericht en adres is erg licht en moeilijk te lezen – het stempel van het postkantoor in het kasteel. Tussen de cirkels van het poststempel staat aangegeven: KURESSAARE LOSS (= KURESSAARE CASTLE).