Keizerrijk Rusland : Tallinn

Een mooie kaart met uitzicht op tsaristische Revel, het Estse Tallinn. Ook in het stempel wordt РЕВЕЛЪ [REVEL] gebruikt, lijkt meer op de Duitse aanduiding Reval.
Revel is in deze periode de hoofdstad van de regering ЭСТЛЯНДСКАЯ [EHSTLYANDSKAYA] ГУБЕРНIЯ [GUBERNIYA], de Estse gouvernement.

In het Engels Baedeker van 1914 lezen we over Reval:
“Reval (45 ft.) or Ревелъ, Esth. Tallina or Tannilin (i.e. ‘Town of the Danes’), the capital of the government of Esthonia, contains 132,000 inhab. and is picturesquely situated on a bay of the Gulf of Finland. The town, which is more mediaeval in appearance than any other in the Baltic Provinces, is divided into three parts, the Upper Town or ‘Dom’ the Lower Town, and the Suburbs. The Dom lies on the Domberg, at the height of 140 ft. abopve the sea; the Lower Town, or town proper, the seat of the merchants and municipal authorities, extends from the Domberg to the sea, and is surrounded by promenades, the old bastions, and the tower-strengthened wall, dating from the 14th cent. and still well preserved in parts. The extensive Suburbs, beyond the town proper and extending along the shores of the bay, are the headquarters of a flourishing industrial activity.”
Uit: Russia / Baedeker 1914. – p. 74-75
In Baedeker: 1 ft. = Engelse voet = 0,3048 meter.

De adreszijde van de kaart hierboven met het stempel, 25 VII 1903, van het ‘met gekruiste datum’-type met serienummer ‘2’: was in gebruik 1900-1904.
Bovenaan staat de stad РЕВЕЛЪ [REVEL] en het gouvernement: ЭСТЛЯН [EHSTLYAN], een afkorting van ЭСТЛЯНДСКАЯ [EHSTLYANDSKAYA] Г. [G.], afkorting van ГУБЕРНIЯ [GUBERNIYA], Estse gouvernement.
Onderaan het stempel staat informatie over de rang van het postkantoor: ПОЧ. [POCHT.] ТЕЛ. [TEL.] КОНТ. [KONT.], afkorting van Pochtovo Telegrafnaya Kontora, post-telegraafkantoor.