Sovjet periode : Riga

De kaart hieronder is op zich gewoon, en heeft weinig met filatelie te maken, maar het toch een mooie aanwinst: het is nu geschiedenis.

Op de kaart vinden we namen, die nu in Riga niet meer zijn terug te vinden en die we wel op poststukken tegenkomen.

Een deel van de kaart van Riga, gedrukt in Moskou, 1978.
Een deel van de kaart van Riga, gedrukt in Moskou, 1978.

De ‘Revolutiestraat’ wordt vermeld op het onderstaande postwaardestuk uit 1965 en is ook op de kaart terug te vinden.

Postwaardestuk, uitgegeven 2-2-1965, ca-talogusnr. 3578.
Postwaardestuk, uitgegeven 2-2-1965, catalogusnr. 3578.

In de Sovjet periode zijn veel postwaardestukken – enveloppen – uitgegeven met op de linkerzijde een afbeelding uit het Baltische gebied. In de voormalige Sovjet-Unie werd dit soort postwaardestukken in grote hoeveelheden uitgegeven. Over de periode 1953-1977 is er een Engelstalige catalogus van Coerts en Nizova, en alleen al in deze periode zijn er 12.561 enveloppen uitgegeven. In deze catalogus vinden we de enveloppen terug op datum, zoals op de meeste enveloppen is aangegeven, soms alleen het jaar.

Verder wordt in de catalogus (Soviet postal stationery (envelopes) / Gerrie Coerts & Lina Nizova. – 1977) het nummer aangegeven van de samenstellers van de officiële Russische catalogus, A.A. Lapkin en V.A. Yakobs. Elke envelop heeft ook een officiële ‘uitgave-titel’. Probleem blijft om de ‘Baltische’ postwaardestukken eruit te vissen. Op internet vinden we een flinke hulp: de site van Bert Hoflund geeft een bijna volledige lijst. Hier vinden we de datum van uitgave met de plaats waarop de envelop betrekking heeft per Sovjet republiek. Het adres: www.bulver.se/xmk/ussr/index.html
In de catalogus van Coerts en Nizova, gesorteerd op datum,  zijn dan meestal weer meer details te vinden.
Een recent boek met een overzicht voor de ‘Letse’ enveloppen:
Bild- und Schmuckpostkarten mit Bezug zu Lettland als UdSSR-Ganzsachen / von Harry v. Hofmann
Hamburg : Harry v. Hofmann Verlag, 2014.