Vilnius : enkelring-stempels

Circulaire no. 53 van 12 april 1860 voerde de enkelring-stempels in Rusland in met alleen cyrillische letters (alleen Moskou en St. Peterburg kregen een dubbelring-stempel). De eerste serie stempels werd in Berlijn gemaakt, en was dus standaard voor Rusland in vorm en maat (26 mm).
Later werden nieuwe stempels lokaal vervaardigd en dit leidde tot afwijkingen van het origineel.
Bij nieuwere stempels werd meestal ook het ornament onderin het stempel gewijzigd, zoals op de kaart hieronder. Het kleine ornament is gewijzigd in een groter in de vorm van twee posthoorns. Het nieuwe enkelring-stempel heeft de datum in drie lijnen: dag in Arabische cijfers, maand in cyrillische afkorting en het jaar in 4 Arabische cijfers.

Met de introductie van dit stempel kwam er ook een instructie: de postzegels moeten gestempeld worden met de bestaande puntnummerstempels en de datum-aanduiding met de nieuwe enkelring-stempels. Na de terugtrekking van de puntnummerstempels in 1863, werden de nieuwe stempels gebruikt om de zegels af te stempelen en tegelijk de datum aan te geven.

Postcard from Vilnius-serial number 4- ВИЛЬНА (Vilna), in Lithuanian Vilnius, to Brussels (1881).
Briefkaart, verzonden in 1881 vanuit Vilnius naar Brussel. Het stempel geeft aan ВИЛЬНА (Vilna), in het Litouws Vilnius, met serienummer 4.

Deze briefkaart heeft een stempel met bovenin de plaatsnaam, daaronder dag, daaronder maand in cyrillische letters, daaronder jaar. Onderin een ornament. Bij kleinere plaatsen kwam later in plaats van het ornament de provincie, maar Vilnius (Wilna) was ook hoofdstad van het gouvernement Wilna en hield daarom het ornament.

Op deze kaart is een stempel gebruikt met serienummer 4:
In ‘het handboek’ – Pašto Antspaudai = Poststempel in Litauen = P.O. Cancels in Lithuania / V. Fugalevičius. – second ed. 1990: van dit type stempel met de posthoorns zijn afbeeldingen te zien van ВИЛЬНА – 1 and 2, dus waarschijnlijk zal er ook een nog niet gerapporteerd stempel zijn gebruikt met serienummer 3.
In dit boek zijn ook afbeeldingen opgenomen van dit type met ornament zonder nummer:

  • de twee oudste stempels, 1861 (maand/dag/jaar) en 1862 (dag/maand/jaar) enkelring-stempel met fleuron en ВИЛЬНО
  • enkelring met fleuron en ВИЛЬНА: 1870, 1873 (verschillende fleurons)
  • dubbelring-stempel met fleuron 1874 met ВИЛЬНА
  • twee (beide 1876) enkelring-stempels met fleuron ВИЛЬНА (verschillende fleurons)
  • ВИЛЬНА 1 en ВИЛЬНА 2 : posthoorns onderin
The message of the card to Brussels.
De boodschap op de kaart naar Brussel.

In de boodschap worden onderin twee data aangegeven: 10/22. VII.81, 10/22 July 1881: de datum is geschreven volgens de Juliaanse en Gregoriaanse kalender. Het verschil van 12 dagen moet aan de datum van de Juliaanse kalender worden toegevoegd om de datum volgend de Gregoriaanse kalender te krijgen.

Classificatie  van het stempel

In de classificatie van het EESTI-handboek valt het stempel van de kaart hierboven onder type 4: met posthoorns onderin. Er is in dit handboek ook een onderverdeling:
4A1 naam alleen, 4A2 naam en nummer en 4A2a naam, nummer en de aanduiding П. О. Dus bij deze kaart komen we uit bij type 4A2.

Het volgende type op de briefkaart hieronder – zonder ornament -heeft meer informatie: type 6 in het EESTI-handboek, aanduiding type/rang postkantoor onderin en eventueel de aanduiding van de gubernia (gouvernement) bovenin.
Type 6A met de datum in drie regels, maand met een cyrillische afkorting en gubernia bovenin.
en 6B (zonder gubernia).
Hier geen aanduiding van de gubernia: type 6B.
Postcard from Vilnius-5 to Berlin (1885).

Briefkaart uit Vilnius-5 naar Berlijn (1885). Type zonder ornament en meer informatie onderin:  in het EESTI-handboek type 6B.

Onderin staat meer informatie:
ПОЧТОВАЯ КОНТОРА (POCHTOVAYA KONTORA = Postkantoor).
Tot 1884 was dit een type postkantoor, dat dienst deed in een grote stad, zoals Vilnius, en onder directe controle stond van het Hoofdpostkantoor (Pochtamt) van het post-district.
Andere types buiten het ‘Postkantoor’ en ‘Hoofdpostkantoor’ waren: Hulppostkantoor (Pochtovoe Otdelenie) en Post-station (Pochtovaya Stantsiya).
In 1884 veranderd dit, maar dit is nog niet direct in de stempels te zien.

On the other side of the card we see that the card is written in Wilna on 13 May 1885. This is our Gregorian date. In the postmark above we a great difference: an much earlier date: 29 АПР, the abbrevation for АПРЕЛЬ (APREL = April): 12 days must be added in the period after 28 February through 28 February 1900 to the Julian date for converting it to our Gregorian date.

Op de andere zijde van de kaart is een datum aangegeven: de kaart is geschreven in Wilna (Vilnius) op 13 mei 1885. Dit is onze Gregoriaansew datum. In het stempel hierboven zien we een veel vroegere datum: 29 АПР, de afkorting voor АПРЕЛЬ (APREL = april): 12 dagen moeten erbij worden opgeteld in de periode tot 28 februari 1900 bij de Juliaanse kalender-datum om onze Gregoriaanse kalender-datum te krijgen.

De brief uit 1886 hieronder heeft het stempel ВИЛЬНА (Vilna)-2 met dezelfde aanduiding onderin: ПОЧТОВАЯ КОНТОРА (POCHTOVAYA KONTORA = Postkantoor).

The cover here is also registered. The letter 'R' (recommandée = registered) in a circle is used here: for letters sent abroad . For registered letters inland are postmarks with ЗАКАЗНОЕ [ZAKAZNOE] = registered.

Deze brief is aangetekend. De letter ‘R’ (recommandée = aangetekend) in a circle is hier gebruikt: voor brieven naar het buitenland. Voor binnenlandse aangetekende brieven werden aanduidingen gebruikt met ЗАКАЗНОЕ [ZAKAZNOE] = aangetekend.

vilnius22bb
De postzegel op de ander zijde is een zegel van 14 kopeken, het tarief voor een aangetekende internationale brief. Over de tarieven in deze periode: zie de site www.sijtzereurich.com/ postal_rates_Lithuania1.html. In de tabel op deze site is het tarief voor aangetekende binnenlandse en internationale brieven 14 kopeken tussen
20-03-1879 – 08-03-1889.

 

 

 

Postal stationary (envelop with imprinted stamp, Mi., nr U33), 5 February 1891.
Postwaardestuk Mi. U 33, verzonden 5 februari 1891.

Deze brief is verzonden vanuit ВЛЬНА (Vilna)-12 naar Riga. Het stempel is anders dan de poststukken hierboven:
onderin is aangegeven ПОЧТ. ТЕЛЕГР. КОНТ. , de afkorting voor ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНАЯ КОНТОРА (POCHTOVO-TELEGRAFNAYA KONTORA = Post-Telegraaf-kantoor).

Tussen de post en de telegraaf (sinds 1866) was oorspronkelijk een scheiding: het waren afzonderlijke organisaties, die nauwelijks contact hadden. In juni 1884 werden Post departement en Telegraaf departement samengevoegd. Het werd toen noodzakelijk om de status van een postkantoor nader aan te geven in het stempel en een serieaanduiding. Hierboven is de serieaanduiding in de vorm van een cijfer (12) aan beide zijden geplaatst, onderin staat de status van dit postkantoor. Lokale postautoriteiten gebruikten bij meer vestigingen allerlei aanduidingen. Tot 1884 waren er vier soorten postkantoren: Hoofdpostkantoor (Pochamt) in de heel grote steden direct onder het Post Departement, in de steden een Postkantoor (Pochtovaya Kontora) onder controle van het Hoofdpostkantoor van een postdistrict, Post-bijkantoor (Pochtovoe Otdelenie) in kleinere steden en plaatsen onder controle van het Postkantoor waar het bijhoorde, en Post-station (Pochtovaya Stantsiya) als vestiging op de postroutes.
Hierbij kwamen nu het Post-Telegraaf-Kantoor (Pochtovo-Telegrafnaya Kon­tora) en het Post-Telegraaf-Bijkantoor (Pochtovo-Telegrafnoe Otdelenie)

vilnius01bb_1891

Op de achterzijde staat het aankomststempel van Riga en dit stempel van de lokale post.

 

Postal stationary (envelop with imprinted stamp) 7 kop., but due to the bad financial situation and the devaluating of the Rubel, 8 March 1889 new rates were introduced for mail abroad (in the Asiatic parts of Russia 1 April 1889): Letters abroad 10 k. per lot (15 gram): so for Leipzig here 10 kop. Postmark ВИЛЬНА (Vilna)-2 with at the bottom is indicated more information: ПОЧТ. ТЕЛЕГР. КОНТ. , the abbrevation for ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНАЯ КОНТОРА (POCHTOVO-TELEGRAFNAYA KONTORA = Post-Telegraph Office).
Postwaardsstuk met ingedrukte zegel van 7 kopeken. Door de slechte financiële situatie en devaluatie van de roebel werden er op 8 maart 1889 nieuwe tarieven ingevoerd voor post naar het buitenland (in de Aziatische deel van Rusland op 1 april 1889). Voor brieven naar het buitenland werd het nieuwe tarief 10 kopeken per lot (15 gram), dus deze brief naar Leipzig moest met 10 kopeken gefrankeerd worden. l
Het stempel ВИЛЬНА (Vilna)-2 geeft onderin meer informatie: ПОЧТ. ТЕЛЕГР. КОНТ. ,  de afkorting voor ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНАЯ КОНТОРА (POCHTOVO-TELEGRAFNAYA KONTORA = Post-Telegraaf-kantoor).

aniforwd