Keizerrijk Rusland : Ariagola

Deze brief heeft het stempel ЭЙРАГОЛА [EHIRAGOLA], nu de Litouwe plaats Ariagola in centraal Litouwen.De Duitse aanduiding van deze plaats is Eroglen, de Poolse aanduiding is Ejragoła. Er zijn meer namen voor deze plaats – www.jewishfamilyhistory.org/ariogala.htm -: Eragala (Jiddisch), Ragala (Jiddisch), Hoyragola (18e eeuw Groot-Hertogdom Litouwen), Iragola, Ariogalos, Ragola, Ragole.

Het EESTI-handboek van Hurt en Ojaste is het handboek over Estland, maar de classificatie van de ring-stempels is ook bruikbaar voor Litouwen in de tsarentijd.
In deze classificatie is dit stempel van Ariagola type 6: plaatsaanduiding met gubernia (indien gegeven) bovenin en type postkantoor onderin. Hierbinnen kunnen we onderscheid maken: datum in drie regels, maand in letters, met gubernia (type 6A), en hetzelfde type maar zonder aanduiding van g ubernia (type 6B).
Dus op deze brief is type 6A  gebruikt- we zien de aanduiding voor de gubernia / gouvernement – : КОВЕН. Г. [KOVEN. G], de afkorting voor КОВЕНСКОЙ ГУБЕРНIИ [KOVENSKOI GUBERNII].

Een overzicht van de ringstempels van Ariogala of ЭЙРАГОЛА [EHIRAGOLA] volgens het handboek van Fugalevičius:

  • 2 stempels type 6A, serienummer 1 (groot, zoals op deze brief) en serienummer 2 (kleiner)
  • 1 stempel type 7A1, dubbelring-datumstempel  type 7A: met gubernia aanduiding, 7A1: * * a etc. Het gerapporteerde stempel heeft als serieletter de tweede schrijfletter van het cyrillische alfabet = Б [B]
    Het gerapporteerde dubbelring-stempel is een ‘klein’ stempel, dus waarschijnlijk is er ook een ‘groter’ dubbelring-stempel gebruikt, met serieletter a.
    Volgens circulaire no. 9 van 3 februari 1903, de introductie van de dubbelring-stempels, moesten op elk postkantoor twee formaten stempels zijn, een grotere omn de post te stempelen en een kleiner voor ontvangstbewijzen.

Deze kaart is een detail van de kaart ‘Russische Ostsee-Provinzen’ uit de encyclopedie ‘Meyers Konversations-Lexicon’, 6e Aufl., 1905-1909. Ariogala ligt ten noorden van Kaunas (Kowno). Op deze kaart is Ariogalka niet aangegeven maar wel de rivier Dubissa (Poolse naam, in het Litouws Dubysa): deze rivier stroomt door de stad. Ariogala ligt ter hoogte van Kėdainiai (Keidany).