Vilnius : dubbelring-stempels

Vanaf 1903 worden dubbelring-stempels gebruikt: circulaire nr. 9 van 3 februari 1903 voert de dubbelring-stempels in.
De oude stempels worden vervangen als ze versleten zijn. Ook wordt voor het eerst een gedetailleerde beschrijving gegeven van de nieuwe stempels.
De stempels bestonden uit twee ringen, met de plaatsnaam ertussen. Dag-maand-jaar stonden nu op één lijn, bij het jaar werd “19” weggelaten. Er kwamen twee soorten stempels: grotere voor de post en kleinere voor ontvangstbewijzen.

An arrival-postmark of Vilnius from 1910 on a postcard (P17) from ТЕЛЬШИ (TELSHI), the Lithuanian Telšiai in north-west Lithuania.
Een aankomst-stempel van Vilnius op een briefkaart (P17), verzonden in 1910 uit ТЕЛЬШИ (TELSHI), het Litouwse Telšiai in noordwest Litouwen.

De schrijfletters zoals ze in de stempels gebruikt worden. Op de afbeelding de eerste 7 letters van het Russische alfabet. De tweede letter is de b: Б [B].
vilnius28cDeze kaart is in 1910 verzonden vanuit Vilnius. Het dubbelring-stempel is 7B1.
De kaart is verzonden naar Wenen, Oostenrijk, en de postzegel van 4 kopeken is het juiste tarief.

 

 

Over tarievenin deze tijd: zie de site  www.sijtzereurich.com/postal_rates_Lithuania1.html. In de tabel op deze site: tussen 08-03-1889 – 18-08-1915 is het tarief voor een internationale kaart 4 kopeken.
Er bestond tussen 19 juni 1875 en 31 august 1917 ook een tarief voor internationaal drukwerk: 2 kopeken. Sommigen maakten hier gebruik van. Ook was het vanaf 1900 toegestaan om binnenlandse kaarten te verzenden met een korte tekst (5 woorden) als drukwerk: 1 kopeke.
vilnius28a
De afbeelding op deze kaart naar Wenen is een gezicht op de kerk St Theresa. Deze kerk, gebouwd door de Ongeschoeide Karmelieten in 1633-1654, is opgenomen in het grote klooster en is verbonden met de beroemde kapel Aušros vartai (Ostra Brama).
Het is een complex van gebouwen: de Poort van het Morgenrood (Aušros vartai in het Litouws) met de kapel van de Heilige Maagd Maria de moeder van Genade en de kerk van  St. Teresa. In dit complex is nu ook het Vilnius Aartsdiocees hotel Domus Maria, gevestigd, in de panden van het voormalige klooster van de Ongeschoeide Karmelieten.

Aušros vartai

De Poort van het Morgenrood, Aušros Vartai in het Litouws en Ostra Brama in het Pools, gebouwd tussen 1503 en 1522, was een onderdeel van de stadsmuur van Vilnius. Vilnius had wel negen stadspoorten. De andere acht poorten zijn eind 18e eeuw gesloopt. Op de kaart hieronder, verzonden vanuit Vilnius in 1912, is de poort te zien. De menigte pelgrims is hier gekomen voor de icoon van de Maagd Maria in de kapel van de stadspoort. Aan de icoon worden wonderbaarlijke krachten toegeschreven en daarom neemt deze poort een bijzondere plaats in het leven van de Litouwse en Poolse
gemeenschappen.

Kaart met een afbeelding van de Poort van het Morgenrood met de kapel. Op de kaart de Poolse aanduidingen, ‘Wilno’ en ‘Kaplica Ostrobramska’. De kaart is aan de beeldzijde gefrankeerd met 2 kopeken: het drukwerktarief. Het stempel ВИЛЪНА [WILNA] heeft als datum 12-11-1912 en is een gewoon dubbelringsstempel
Kaart met een afbeelding van de Poort van het Morgenrood met de kapel. Op de kaart de Poolse aanduidingen, ‘Wilno’ en ‘Kaplica Ostrobramska’. De kaart is aan de beeldzijde gefrankeerd met 2 kopeken: het drukwerktarief. Het stempel ВИЛЪНА [WILNA] heeft als datum 12-11-1912 en is een gewoon dubbelring-stempel.
De adreszijde van deze kaart:

Het Poolse controlestempel –mij is niet duidelijk waarvan- en de Franse stempels zijn volgens de Gregoriaanse kalender.
Het Poolse controle-stempel –mij is niet duidelijk waarvan- en de Franse stempels zijn volgens de Gregoriaanse kalender. Blijkbaar vond men het toch geen drukwerk en dus onvoldoende gefrankeerd.