Sovjet periode 1940-1941 : Liepāja

Deze brief is vanuit Liepāja verzonden naar Amsterdam, 25 januari 1941. Voor de frankering is een postzegel van de eerste LPSR-uitgave gebruikt. De zegels van deze serie van 13 zegels laten het wapen zien van de Letse Sovjetrepubliek en de aanduiding  “Latvijas // PSR” (Mi. 292-304, uitgegeven 21 oktober/4 december 1940).
Het stempel is een tweetalig Sovjet-stempel, hier met de serieletter A. Er is nog een Sovjet-stempel bekend met de serieletter B, zie:

  • Stempels van de Sovjetrepubliek Letland, 1940-1941, 1944-1991 / A. Birznieks
    In: HBG 1992 ; 21. – p. 46-68. – [met afbeeldingen van de stempels]

Op 17 juni werd Letland bezet door het Rode Leger. Andrej Visjinski, vertrouweling van Stalin, arriveerde al op 18 juli in Riga. Onder zijn leiding werd Letland in snel tempo gesovjetiseerd. Grote en middelgrote bedrijven werden genationaliseerd: op 3 augustus 1940 al 804 bedrijven met meer dan 10 medewerkers. In februari 1941 werden ook kleine bedrijven genationaliseerd: juni 1941 was slechts 5 % van de productie door rivate bedrijven geproduceerd.
Boven de aanduiding van het bedrijf is een stempel ‘Nacionalizēta”- genationaliseerd- geplaatst.

  • De Sovjetisering van Letland 1940-1941 / Ruud van Wijnen In: HBG 2007 ; 51. – p. 32-42. – [Over brieven waarop de Sovjetisering van Letland te zien is]
Op de achterzijde de sluit-strip van de Duitse censuur in Königsberg.

Ook is aangegeven Z 30, Zensor, censor 30.

Het was toegestaan om de oude Letse postzegels te gebruiken tot en met 20 april 1941, met uitzondering van de ‘Ulmanis-zegels’. Vanaf 21 oktober 1940 zien de LPSR-zegels en vanaf 15 december worden er ook zegels van de Sovjet-Unie gebruikt. Gemende frankeringen zijn dus mogelijk. Voor een aantal brieven met gemengde frankering zie:
Enerzijds en anderzijds, de laatste en de eerste. Of: op de randen van plaats en tijd, deel 3, 1940-1941 / Ruud van Wijnen In: HBG 2015 ; 67. – p. 36-44. – [deel 3: 1940-1941 laatste Letse post, eerste Sovjet post, laatste Sovjet post, eerste Duitse post]

Op[ 15 december 1940 werden voor post naar het buitenland de posttarieven van de Sovjet-Unie overgenomen: voor een brief veranderde het tarief van 35 s naar 50 s. (zoals op deze brief naar Amsterdam).
De binnenlandse tarieven werden op 20 januari 1941 aangepast, binnenland was nu de Sovjet-Unie.