Update Letse Sovjet-zegels – Latvian Soviet stamps

Onder Letland Sovjet-periode is nu toegevoegd: alle -voor zover mij bekend- Sovjet postzegels met Lets motief. Als er zegels ontbreken: graag bericht aan info@baltikum.nl
Direct naar de zegels.

Under Latvia Soviet period is now added: all – as far as I know – Soviet postage stamps with Latvian motive. If there are missing stamps: please send an e-mail to info@baltikum.nl

Direct to the postage stamps.

Bijeenkomst Het Baltische Gebied: zaterdag 23 september 2017

De Filatelistengroep ‘Het Baltische Gebied’ is een groep verzamelaars van postzegels van de Baltische landen.
De activiteiten van de groep zijn met name gericht op vergroting en verspreiding van de filatelistische kennis betreffende deze verzamelgebieden.
Daarbij spelen de bijeenkomsten, het tijdschrift en de onderlinge, persoonlijke contacten een belangrijke rol.

Eerstvolgende bijeenkomst op zaterdag 23 september 2017

in Verenigingsgebouw ‘Ons Huis’, Herman Kuijkstraat 11 te Geldermalsen (voor treinreizigers: ongeveer een kwartier lopen vanaf het station).
Aanvang half elf ’s ochtends.

Bijeenkomst Het Baltische Gebied

De Filatelistengroep ‘Het Baltische Gebied’ is een groep verzamelaars van postzegels van de Baltische landen.
De activiteiten van de groep zijn met name gericht op vergroting en verspreiding van de filatelistische kennis betreffende deze verzamelgebieden.
Daarbij spelen de bijeenkomsten, het tijdschrift en de onderlinge, persoonlijke contacten een belangrijke rol.

Eerstvolgende bijeenkomst op zaterdag 25 maart 2017

in Verenigingsgebouw ‘Ons Huis’, Herman Kuijkstraat 11 te Geldermalsen (voor treinreizigers: ongeveer een kwartier lopen vanaf het station).
Aanvang half elf ’s ochtends.