AFGELAST i.v.m. coronavirus / CANCELLED due to corona Bijeenkomst / Meeting HBG : zaterdag 4 april 2020 / Saturday April 4, 2020

Beste leden
Uitnodiging tot het bijwonen van de 76e bijeenkomst op zaterdag 4
april 2020

Dear members
Invitation to attend the 76th meeting on Saturday April 4, 2020

Verenigingsgebouw Ons huis™
Herman Kuijkstraat 11
4191 AH  Geldermalsen
Tel.: (+31) (0) 345 57 22 14

Bijeenkomst / Meeting HBG : zaterdag 28 september 2019 / Saturday September 28, 2019Beste leden
Uitnodiging tot het bijwonen van de 75e bijeenkomst op zaterdag 28
september 2019

Dear members
Invitation to attend the 75th meeting on Saturday September 28, 2019

Verenigingsgebouw “Ons huis”
Herman Kuijkstraat 11
4191 AH  Geldermalsen
Tel.: (+31) (0) 345 57 22 14

Bijeenkomst / Meeting HBG : zaterdag 23 maart 2019 / Saturday March, 23 2019

Beste leden
Uitnodiging tot het bijwonen van de 74e bijeenkomst op zaterdag 23
maart 2019

Dear members
Invitation to attend the 74th meeting on Saturday March 23, 2019

Verenigingsgebouw ‘Ons huis’
Herman Kuijkstraat 11
4191 AH  Geldermalsen
Tel.: (+31) (0) 345 57 22 14

Expositie / Exposition Lituanica 2018

Een heel bijzondere expositie: online te zien op:

lituanica2018.lt

A very nice exposition: to see online at

lituanica2018.lt

Philatelic Exhibition LITUANICA-2018
A joint effort between the Union of Lithuanian Philatelists (Lietuvos Filatelistų Sąjunga – LFS) and the Lithuania Philatelic Society (LPS)

The exhibition will be held between November 1, 2018 and February 1, 2019.

Bijeenkomst / Meeting Het Baltische Gebied

De Filatelistengroep ‘Het Baltische Gebied’ is een groep verzamelaars van postzegels van de Baltische landen.
De activiteiten van de groep zijn met name gericht op vergroting en verspreiding van de filatelistische kennis betreffende deze verzamelgebieden.
Daarbij spelen de bijeenkomsten, het tijdschrift en de onderlinge, persoonlijke contacten een belangrijke rol.

Eerstvolgende bijeenkomst op zaterdag 22 september 2018

in Verenigingsgebouw ‘Ons Huis’, Herman Kuijkstraat 11 te Geldermalsen (voor treinreizigers: ongeveer een kwartier lopen vanaf het station).
Aanvang half elf ’s ochtends.

The Filatelistengroep “Het Baltische Gebied” (Philatelists Group “The Baltic Area”) is a group of collectors of the stamps of the Baltic states.
The group’s activities are principally directed at the enlargement and spread of the philatelic knowledge concerning these areas of collecting.
The meetings, the magazine, and the mutual personal contacts play an important role in this process.

Next meeting on Saturday, September 22, 2018.

in Verenigingsgebouw “Ons Huis”, address: Verenigingsgebouw ‘Ons Huis’, Herman Kuijkstraat 11, Geldermalsen, the Netherlands (for railway travellers: near the local railway station).
Commencement half past ten in the morning (10.30 h).

 

Update Sovjet Letland / Soviet Latvia

Onder Letland Sovjet-periode is nu toegevoegd / aangevuld: Sovjet ansichtkaarten-postwaardestukken met Lets motief.
Direct naar de ansichtkaarten-postwaardestukken.

Under Latvia Soviet period is now added / addition:  Soviet picture postcards-postalk stationery with Latvian motive.

Direct to the picture postcards-postal stationery.

Update Letse Sovjet-zegels – Latvian Soviet stamps

Onder Letland Sovjet-periode is nu toegevoegd: alle -voor zover mij bekend- Sovjet postzegels met Lets motief. Als er zegels ontbreken: graag bericht aan info@baltikum.nl
Direct naar de zegels.

Under Latvia Soviet period is now added: all – as far as I know – Soviet postage stamps with Latvian motive. If there are missing stamps: please send an e-mail to info@baltikum.nl

Direct to the postage stamps.