Update Letse Sovjet-zegels – Latvian Soviet stamps

Onder Letland Sovjet-periode is nu toegevoegd: alle -voor zover mij bekend- Sovjet postzegels met Lets motief. Als er zegels ontbreken: graag bericht aan info@baltikum.nl
Direct naar de zegels.

Under Latvia Soviet period is now added: all – as far as I know – Soviet postage stamps with Latvian motive. If there are missing stamps: please send an e-mail to info@baltikum.nl

Direct to the postage stamps.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *