Narva en Narva-Jõesuu in het Russische Keizerrijk

De stad Narva ligt in het uiterste noordoosten van Estland, aan de grens met Rusland. Het is een belangrijke stad –de derde van Estland- en kan beschouwd
worden als het centrum van de Russische minderheid.
Narva ligt aan de gelijknamige rivier en de rivier is nu ook de grens met Rusland. Aan de overkant ligt het Russische Ivangorad. Aan weerszijden ligt een fort. Het fort aan de kant van Narva – in huidige vorm gebouwd door de Zweden- heet Hermansburcht (Hermanni linnus).

Kaart met een afbeelding van het fort. Zo te zien is dit het Russische fort –vanuit het noorden aan de linkerkant- en dat staat ook op de kaart: ИВАНГОРОДСКІЙ КРѢМОСТЪ (IVANGORODSKII KREPOST), Ivangorad vesting.
Kaart met een afbeelding van het fort. Zo te zien is dit het Russische fort –vanuit het noorden aan de linkerkant- en dat staat ook op de kaart: ИВАНГОРОДСКІЙ КРѢМОСТЪ (IVANGORODSKII KREPOST), Ivangorad vesting.

Tijdens de eerste Estse Republiek (1918-1940) hoorde Ivangorad met dit fort bij het Estse Narva.
De kaart is verzonden vanuit МЕРЕКЮЛЪ ЭСТЛ. (MERREKYUL EHST.). Deze plaats lag dus in het gouvernement Estland. De huidige Estse naam is Meriküla. Meriküla ligt ook in noordoosten van Estland, vlakbij Narva. De Duitse naam is Merrekühl.

Detail van een kaart uit Meyers Konv. Lexikon, 6. Aufl, 1905-1909.
Detail van een kaart uit Meyers Konv. Lexikon, 6. Aufl, 1905-1909.
De adreszijde van de kaart hierboven. Volgens de tekst van de kaart zit men sinds drie weken in een pension aan zee op een uur afstand van Hungerburg….
De adreszijde van de kaart hierboven. Volgens de tekst van de kaart zit men sinds drie weken in een pension aan
zee op een uur afstand van Hungerburg….

De vestingen

De geschiedenis van de forten aan weerszijden, geeft ook de roerige geschiedenis van dit gebied aan. De Narva was begin 13e eeuw al een belangrijke grensrivier: tussen Lijfland en de Republiek Novgorod. Het kasteel van Narva is gesticht in de
tweede helft van de 13e eeuw, onder het Deense bewind van Noord-Estland. De stad Narva kreeg in 1345 stadsrechten. In 1346 werd het kasteel en de stad Narva door de Deense koning verkocht aan de Lijflandse Orde.

On the detailed map (left) are the two forts indicated: on the left bank of the Narva Ordensburg and just opposite on the right bank Ivangorod castle. The Ordensburg or Hermann Castle, Narva Castle (Estonian: Hermanni linnus), is founded in 1256 by the Danes and from August 29, 1346 it was the castle of the German Livonian Teutonic Knights Order. The castle on the other side, Ivangorod Castle is build by the Russians in 1492.
Op de detail-kaart (links) zijn de twee forten aangegeven: op de linkeroever van de Narva Ordensburg en daartegenover op de rechteroever de vesting Ivangorod. De Ordensburg of Hermann vesting, Narva kasteel (Ests: Hermanni linnus), is gebouwd
in 1256 door de Denen en vanaf 29 augustus 1346 was het het kasteel van de Duitse Lijflandse ridderorde.
Het kasteel op de andere zide van de rivier, Kasteel  Ivangorod is door de Russen gebouwd in 1492.

Kaart uit: Baedeker 1912, p. 78.
Russland nebst Teheran, Port Arthur, Peking : Handbuch für Reisende / von Karl Baedeker. – 1912.

De vesting Ivangorod is in 1492 gebouwd en –na voltooing- genoemd naar Ivan III Vasilevitsj. Hij was grootvorst van het Grootvorstendom Moskovië tussen 1462 en 1505 en zijn bijnaam was ‘de Grote’. Hij veroverde Novgorod, voerde de tweekoppige adelaar als symbool van het rijk in, en verbrak de banden met de Gouden Horde, de Tataren. In 1558 – met de Lijflandse Oorlog werd Narva Russisch, maar in 1581 werd Narva weer Zweeds. De Russen deden nog een poging de stad te heroveren tijdens de Zweeds-Russische Oorlog (1590-1595), maar dat had geen succes. De verdediging van de stad werd tijdens de Zweedse periode flink uitgebreid en werd de sterkste in Noord –Europa. Tussen 1581-1590 en 1612-1704 was ook Ivangorod Zweeds gebied. In 1704 –tijdens de Grote Noordse Oorlog werd Narva weer Russisch onder tsaar Peter de Grote. De bastions werden gerenoveerd en Narva bleef een Russische vesting tot 1863.