Kuressaare

Op diverse postwaardestukken van de Sovjet-Unie is de naam Kingissepa te vinden. Deze naam komt ook voor in de reisgids ‘Estland’ van Ressi Kaera. Victor Kingissepp leidde de Communistische Partij van Estland en hij was afkomstig van Saaremaa, het grootste eiland van Estland. De hoofdstad
Kuressaare werd daarom –zoals meer plaatsen in het Baltische gebied- omgedoopt: van 1952-1988 heette de plaats Kingissepa. In 1988 werd weer de oude naam Kuressaare in ere hersteld.
De ‘oude’ naam, Kuressaare, is eigenlijk niet eens zo oud. Pas in 1918 werd deze naam ingevoerd, omdat de oude historische naam wel erg Duits klonk: Arensburg. Dit is de naam, die te herkennen is in de tsaristische stempels.

De beeldzijde van de kaart hierboven met het dubbelring-stempel van АРЕНСБУРГЪ (ARENSBURG).
De beeldzijde van de kaart met het kasteel van Arensburg/Kuressaare: dubbelring-stempel van АРЕНСБУРГЪ (ARENSBURG).

Voor de invoering van de postzegels werd er uiteraard ook post verstuurd en hierop vinden we stempels met de naam Arensburg. De naam ‘Kurre-saare’ bestond wel al: met deze naam duidden de ‘vasteland-Esten’ het hele eiland aan. De Estse bevolking van het eiland noemden hun eiland Saare-ma (‘Eiland-land’).

Rond het kasteel, gebouwd in de 14e-15e eeuw, ontstond het stadje Arensburg, dat in 1563 stadsrechten kreeg. In 1559 verkocht de laatste bisschop van Ösel (de Duitse naam van het eiland Saarema), het eiland aan Denemarken. Na de Deense periode (1560-1645) maakte het eiland deel uit van Zweden. In 1710, tijdens de Grote Noordse Oorlog (1700-1721) werd Arensburg door Russische troepen bezet. Met het verdrag van Nystadt werd Arensburg Russisch.

Op de adreszijde van de kaart is het Russische stempel duidelijker te zien.

kuressaare01b